Menu

Bijsparen voor je pensioen?

En zo ja... hoe dan?

door Paul Leenders, bestuurder SPF

Hoewel we in Nederland een zeer goed pensioenstelsel hebben en het SPF een uitstekend pensioenfonds is, zijn er veel ontwikkelingen m.b.t. pensioenen, die het nodig kunnen maken, om extra aandacht te geven aan je pensioen. In dit artikel vind je naast recente ontwikkelingen, een aantal aanknopingspunten om meer inzicht te krijgen. Ik kan je van harte aanbevelen om echt eens wat dieper te duiken in je toekomstige pensioen en wat je eventueel aanvullend kunt doen!

Lees verder

 Pensioen

Laatste nieuws

19 maart 2015 - CAO onderhandelingen NS van start

De komende maand starten bij NS de cao-onderhandelingen. Daarbij zet VHS in op 'Fair & Square'. Dit betekent dat we het naast een 'faire' beloning ook willen hebben over de ontwikkeling van mensen, het duurzaam en fit halen van de eindstreep, faire omgangsvormen en eigen verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden voor medewerkers. Voor de inzet rondom pensioen wordt de achterban nog geraadpleegd. De VHS delegatie bestaat uit Adriaan Hagdorn, Annet Dijksterhuis en Gezina ten Hove. De onderhandelingen staan gepland op:

  • 11 maart start onderhandelingen van 10.00 uur tot 13.00 uur
  • 20 maart van 10.00 uur tot 17.00 uur
  • 27 maart van 10.00 uur tot 17.00 uur
  • 9 april
  • 22 april zonder eindtijd

lees verder

19 februari 2015 - Pensioenbijeenkomst Pensioenbijeenkomst

Donderdag 19 februari organiseerde VHS een goed bezochte pensioenbijeenkomst.
Ca. 45 leden en belangstellenden waren aanwezig en werden aan de hand van bijgaande presentatie bijgepraat over de stand van zaken van het SPF, het NFTK, het nieuwe financieel toetsingskader, en de gevolgen daarvan voor de CAO's. Het SPF staat er financieel goed voor, maar door de gewijzigde wetgeving en de lage rentestand zullen toch ingrijpende maatregelen genomen moeten worden.

De paritaire werkgroep pensioenen bereidt een voorstel voor dat op de CAO-tafel bij NS zal worden ingebracht. De besluitvorming daar is bepalend voor de Sociale Eenheid NS, c.q. NS en ProRail en kan worden gevolgd door de andere bedrijven, bijv. Movares en Dekra (voorheen Plurel) die bij het SPF zijn aangesloten, maar deze bedrijven moeten dat zelf aan de CAO-tafel beslissen.

lees verder

Meer nieuws

Kalender

19 maart 2015 Algemene Leden Vergadering - 17 - 19 uur Kookschool Katreinetoren (NS Stations)
25 maart 2015 Bijeenkomst over de Nieuwe HRN Concessie - 17-19 uur Trefpunt, Laan van Puntenburg 100 te Utrecht

Meer kalender